Stop Politivold

14079988_1166753666729287_1084381716596333392_n

Nul tolerance overfor politivold

Politiets overgreb afspejler politikernes ønske om at kontrollere besværlige borgere. Kun et aktivt civilsamfund kan skabe forandring og få stillet de skyldige til ansvar.

Politivold udøves i en juridisk gråzone, da der ikke findes et reelt uafhængigt klagesystem, der kan stille de skyldige til ansvar.

En forsvindende lille del af de klagesager, som rejses imod politiet bliver prøvet ved retten, da de involverede betjente dækker over hinanden. Det medfører store mørketal på området og manglende tillid til retssystemet.

Resultatet er, at der reelt i dag er straffrihed for voldelige politibetjente.

Udbredt politivold på Christiania
Overgrebene rammer i særlig grad udsatte samfundsgrupper, herunder psykisk syge, hjemløse, stofbrugere og emigranter.

De er ofre for en politistyrke, hvor psykiske og fysiske overgreb accepteres, eller ligefrem bruges bevidst i forbindelse med ’besværlige opgaver’.

Et aktuelt eksempel er den højt-profilerede indsats på Christiania.

Københavns Politi har med oprettelsen af specialpatruljen, Task Force Pusherstreet fået politisk mandat til at »stresse«, »presse« og skabe »utryghed« for cannabisbrugere og deres forhandlere.

Strategien står i stejl modsætning til det faktum, at beboerne på fristaden, ligesom et flertal i den danske befolkning, ønsker afkriminalisering af den omstridte plante.

Nul tolerance-politikken skaber situationer, hvor anholdte, pressefotografer og besøgende på Christiania bliver slået, sparket og truet af ordensmagtens repræsentanter.

Civilsamfundet kan skabe forandring
Den tilspidsede situation på den københavnske fristad afspejler en generel samfundsudvikling.

Politikerne på Christiansborg bruger i stigende grad politiet til at forsøge at løse komplekse, sociale og politiske udfordringer.

Man har centraliseret politimyndigheden, hvilket øger afstanden mellem borgerne og politiet. Samtidig med at der skæres ned i velfærden, hvilket skaber yderligere marginalisering af udsatte borgere.

Det er på den baggrund, at kampagnen »Stop Politivold« ser et behov for at skabe opmærksomhed og debat omkring emnet.

Erfaringen viser nemlig, at offentlighedens bevågenhed og civilsamfundets aktive deltagelse kan skabe forandring.

Vi ønsker, at styrke borgernes retssikkerhed og hjælpe politiet til at opfører sig ordenligt.

Vi kræver, at klagesystemet for politivold bliver gjort reelt uafhængigt af anklagemyndigheden og politiet.

Vi opfordrer til, at Task Force Pusherstreet nedlægges, og at der iværksættes en uafhængig undersøgelse af deres voldelige metoder.

Vi mener, at folk skal filme politiet, når de begår overgreb og anlægge sag imod de involverede betjente.

Vi vil inspirere til, at befolkningen øver politisk pres på de relevante myndigheder

 

Source: http://www.stoppolitivold.dk/